بازنشانی گذرواژه

Your search results

قوانین لغو رزرو

خرداد 7, 1398 توسط shomalestan

مقررات لغو رزرو

با هدف حمایت از منافع میزبانان و میهمانان،  به میزبانان اجازه داده می شود تا از بین سه گزینه استاندارد شده، یک گزینه را بعنوان مقررات لغو رزرو اقامتگاه خود انتخاب کنند و در نمایه (پروفایل) اقامتگاه قرار دهند.
این سه گزینه عباتند از : سیاست سهلگیرانه / سیاست متعادل / سیاست سختگیرانه
گزینه دیگری تحت عنوان سیاست لغو رزروهای بلند مدت نیز پیش بینی گردیده، که بصورت خودکار برای تمامی رزروهای طولانی تر از 30 روز اعمال گردیده و جایگزین سیاست معمول اقامتگاه می گردد.‏
هر اقامتگاه ثبت شده و هر رزرو تکمیل شده در “شمالستان” بطور شفاف، سیاست لغو رزرو انتخاب شده را نشان خواهد داد و در صورت لغو رزرو توسط میهمان، همان سیاست برای هر دو طرف اعمال خواهد گردید.
میهمانان پیش از نهایی کردن رزرو یک اقامتگاه، از نوع سیاست لغو رزرو اقامتگاه مد نظر خود آگاه خواهند گردید، لذا در هنگامی که قصد فشردن کلید لغو رزرو خود را داشته باشند نیز از جریمه های احتمالی که مطابق سیاست انتخابی میزبان، شامل ایشان می گردد مطلع خواهند بود.

سهلگیرانه

یک روز قبل:
در صورتی که رزرو، 24 ساعت پیش از تاریخ ورود لغو گردد، کل اجاره بها پس از کسر 10% کارمزد لغو، به میهمان پرداخت میشود.
یک روز قبل:
برای بازپرداخت کامل اجاره بها پس از کسر 10درصد کارمزد لغو، رزرو می بایست حداقل 24 ساعت قبل از ورود و تحویل اقامتگاه لغو گردد.بعنوان مثال اگر زمان ورود روز 28 ام ساعت 15 است، رزرو می بایست قبل از ساعت 15 بعدازظهر روز 27 ام توسط میهمان لغو گردد.
زمان ورود:
اگر میهمان رزرو انجام شده را در کمتر از 24 ساعت مانده به زمان ورود لغو کند (بعنوان مثال عصر 27 خرداد) اجاره بها پس از کسر هزینه شب اول اقامت و 10درصد شبهای باقیمانده بازگردانده خواهد شد.
زمان خروج:
در صورتی که میهمان پس از ورود رزرو را لغو کند، مبلغ پرداختی پس از کسر شبهای سپری شده بعلاوه ی یک شب از شبهای باقیمانده رزرو و 10درصد کارمزد لغو بازپرداخت خواهد شد.

متعادل

سه روز قبل:
برای بازپرداخت کامل اجاره بها پس از کسر 10درصد کارمزد لغو، رزرو می بایست حداقل 3 روز کامل قبل از ساعت ورود و تحویل اقامتگاه لغو کرد. بعنوان مثال اگر زمان ورود روز جمعه 28 ام ساعت 3 بعدظهر است، رزرو می بایست قبل از ساعت 3 بعدازظهر سه شنبه قبل یعنی 25 ام لغو گردد.
زمان ورود:
اگر میهمان رزرو انجام شده را در کمتر از 3 روز کامل به زمان ورود لغو کند (بعنوان مثال عصر روز سه شنبه 25 خرداد) اجاره بها پس از کسر هزینه شب اول اقامت و 10درصد کارمزد لغو شثبهای باقیمانده بازگردانده خواهد شد.
زمان خروج:
در صورتی که میهمان پس از ورود رزرو را لغو کند، مبلغ پرداختی پس از کسر شبهای سپری شده بعلاوه ی یک شب از شبهای باقیمانده رزرو و 10درصد کارمزد لغو بازپرداخت خواهد شد.

سختگیرانه

پنج روز قبل:
برای بازپرداخت 80درصد از مبلغ اجاره بها، رزرو میبایست 5 روز کامل قبل از ساعت ورود و تحویل اقامتگاه لغو گردد.بعنوان مثال اگر زمان ورود روز 28 ام ساعت 15 باشد، رزرو میبایست قبل از ساعت 15 روز 23 ام لغو گردد.
زمان ورود:
اگر میهمان رزرو انجام شده را در کمتر از 5 روز کامل قبل از زمان ورود، لغو کند (بعنوان مثال ساعت 16 روز 23 ام ) اجاره بها پس از کسر هزینه شب اول اقامت و 50% شبهای باقیمانده بازگردانده خواهد شد.
زمان خروج:
در صورتی ک میهمان پس از ورود رزرو را لغو کند، هیچ مبلغی بازگردانده نخواهد شد.

ایام پیک

هفت روز قبل:
برای بازپرداخت 80% از مبلغ اجاره بهار، رزرو میبایست 7 روز کامل قبل از تاریخ شروع ایام پیک اقامتگاه لغو گردد. بعنوان مثال اگر تاریخ شروع تعطیلات جمعه 28ام باشد و تاریخ ورود رزرو یکشنبه 30ام باشد، رزرو میبایست قبل از شروع روز جمعه 21ام لغو گردد.
تاریخ شروع پیک:
در صورتی که میهمان رزرو انجام شده را در کمتر از 7 روز کامل به تاریخ لغو کند، هیچ مبلغی بازپرداخت نخواهد شد.
زمان خروج:
در صورتی ک میهمان پس از ورود رزرو را لغو کند، هیچ مبلغی بازپرداخت نخواهد شد.

رزروهای بلند مدت

زمان ورود:
در صورتی که میهمان یک رزرو طولانی مدت (30 روز و بیشتر) را نهایی کند و سپس پیش از زمان ورود آنرا لغو نماید، اجاره بهای ماه اول (30 روز اول) از کل رزرو به میزبان پرداخت گردیده و به میهمان بازپرداخت نخواهد شد.
زمان خروج:
در صورتی که میهمان پس از ورود تصمیم به خروج پیش از موعد بگیرد، مبلغ اجاره بها به مدت 30 روز از تاریخ لغو رزرو به میزبان پرداخت گردیده و مابقی روزها (در صورت وجود) به میزبان باز پرداخت خواهد گردید.

موارد زیر در هر چهار نوع سیاست لغو رزرو صادق می باشد:

کارمزد “شمالستان” بازگردانده نخواهد شد.
بازپرداخت وجوه، تنها تحت شرایطی که در جداول زیر تشریح شده صورت خواهد گرفت.
در صورتی که رزرو توسط میهمان, بعد از روز بعد از شروع رزرو لغو شود, تسویه وجوه می بایست مستقیما مابین دو طرف انجام گیرد.
به غیر از کارمزد، تمامی وجوه کسر شده مطابق هر یک از سیاستهای چهارگانه، به حساب میزبان واریز می گردد.
هر نوع شکایتی از هر دو طرف می بایست در اسرع وقت به “شمالستان” ارسال گردد.
“شمالستان” در صورت نیاز میانجیگری خواهد کرد و  رای نهایی را در همه اختلافات صادر خواهد نمود.
سیاست لغو رزروهای بلند مدت، بطور خودکار برای تمامی رزروهای طولانی تر از 30 روز اعمال می گردد.